Wat doen we

De Zoetermeerse Reddingsbrigade geeft opleidingen, doet aan voorlichting, verzorgt strand- en evenementenbewaking en heeft diverse leuke verenigingsactiviteiten. De Zoetermeerse Reddingsbrigade is vanaf 1 mei t/m 15 september bij mooie weekenden aanwezig op het Noord-Aa strand. De Zoetermeerse Reddingsbrigade houdt dan toezicht op de veiligheid van de waterrecreanten. Hiernaast verzorgt de Zoetermeerse Reddingsbrigade toezicht en hulpverlening bij diverse evenementen.

De Zoetermeerse Reddingsbrigade kent diverse opleidingen. Kinderen en volwassenen kunnen de bij Zoetermeerse Reddingsbrigade leren zwemmen. De Zoetermeerse Reddingsbrigade is Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s van de NPZ-NRZ en verzorgt het Zwem-ABC.

De Zoetermeerse Reddingsbrigade uitdagende opleidingen voor Zwemmend Redden, voor jong en oud. In deze opleiding staat jezelf (verder) redzaam maken in het water en leren andere te redden centraal.

In de opleiding voor het Oranje Kruis EHBO-diploma en in de opleiding Waterhulpverlening van Reddingsbrigade Nederland worden de lifeguards/hulpverleners voor de strand- en evenementenbewaking opgeleid. Hiernaast is er nog een speciale opleiding voor de schippers van de Zoetermeerse Reddingsbrigade.

Evenementenbewaking

De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgt toezicht en (water)hulpverlening bij allerlei evenementen. Reddingsbrigades hebben een unieke expertise op het gebied van waterhulpverlening die ingezet kan worden bij evenementen op of rond het water. Naast waterhulpverlening  kunnen wij ook de EHBO verzorgen. Evenementen waar de Zoetermeerse Reddingsbrigade te zien is/was zijn bijvoorbeeld de nieuwjaarsduik, koningsdag, sportmarkt en bevrijdingsdag (allen op de Dobbeplas bij de markt). Hiernaast zijn wij ook aanwezig bij evenementen zoals Rastaplas of Drakenbootraces (vaak op het Noord Aa).

Strandbewaking

In het zomerseizoen probeert de Zoetermeerse Reddingsbrigade op mooie zomerse weekenddagen aanwezig te zijn op het Noord-Aa strand. Daarbij wordt er gewerkt vanuit onze strandpost tussen het kinderstrand en het grote strand. Op bewakingsdagen houden wij voornamelijk toezicht op het water. De Zoetermeerse Plas / Noord Aa is namelijk erg diep, waardoor zwemmen buiten het daarvoor aangewezen gebied gevaarlijk kan zijn. Hiernaast verlenen wij hulp aan mensen die in het water in de problemen komen. Dit kunnen zwemmers maar ook mensen op een boot zijn.

Opleiding Varend Redden

Voor een groot deel van het werk van de Reddingsbrigade wordt gebruik gemaakt van een Reddingsboot. Hiervoor zijn goed opgeleide schippers nodig die deze boten kunnen varen. Een schipper moet allerlei manoeuvres perfect beheersen, zoals het aanvaren van een drenkeling, manoeuvreren in krap vaarwater, aanleggen, enz. In de opleiding varend redden worden al deze vaardigheden aangeleerd. Voordat kan worden ingestroomd is voldoende ervaring en vooropleiding vanuit de opleiding waterhulpverlening vereist.

Opleiding Waterhulpverlening

De Opleiding Waterhulpverlening is de opleiding waarin de leden worden opgeleid tot Lifeguard. De basis die in de opleiding Zwemmend Redden en EHBO is gelegd wordt in de Opleiding Waterhulpverlening verder uitgebouwd. In deze opleiding worden de vaardigheden aangeleerd om als vrijwilligers van de strand- en evenementenbewaking aan het werk te kunnen. De opleiding richt zich dan ook op waterhulpverlening, op open water zoals het Zoetermeerse Noord-Aa strand en bij evenementen.

Opleiding EHBO

Voor de lifeguards op het strand is het kunnen verlenen van eerste hulp erg belangrijk. Wat te doen bij een hartstilstand, onderkoeling, bewusteloosheid, een snijwond, enz. zijn allemaal zaken die behoren bij de opleiding Eerste Hulp. Voor de diploma’s junior lifeguard en lifeguard van de opleiding waterhulpverlening en voor de diploma’s lifesaver 2 en 3 van de opleiding zwemmend redden is het hebben van een EHBO-diploma zelfs verplicht.

Opleiding Zwemmend Redden

In ons land raken jaarlijks duizenden mensen ongewild te water. Honderden mensen overleven dit helaas niet. De Zoetermeerse Reddingsbrigade verzorgd daarom een uitdagende opleidingen voor Zwemmend Redden, voor jong en oud. In deze opleiding staat jezelf (verder) redzaam maken in het water en leren andere te redden uit het water centraal staat.